15 m mobil rund scen

Mall of Scandinavia

Uppdrag

Mall of Scandinavia är Nordens största galleria med totalt 224 butiker. På en central plats i gallerian finns en stor, rund fontän. Den är placerad och byggd så att man kan titta ned på den från alla våningsplan.

Eftersom samma yta också är den perfekta platsen för en scen, bortsett från den lilla detaljen att det finns en fontän i vägen, så fick Adapt i uppdrag att konstruera och leverera en mobil scenlösning som kan byggas ovanpå fontänen. På så sätt tar scenen endast upp yta när det är event i gallerian och övrig tid finns där en fullt fungerande fontän.

Lösning

Vår konstruktör Jonathan tog sig an utmaningen med brinnande engagemang och glitter i ögonen. Eftersom tiden var knapp med knappt två månader till öppning så gällde det att arbeta snabbt. Tillsammans med scentillverkaren Prolyte tog vi fram en konstruktion som består av en ram i truss som monteras ihop och placeras ovanpå själva fontänen. På ramen placeras sedan ett stort antal specialtillverkade scenpodier som tillsammans ger en helt rund scen med diametern 15 m.

För att scenen även skall kunna användas för andra aktiviteter, exempelvis legobygge(som på en av bilderna ovan) har vi också specialtillverkat ett räcke med plexiglas som kan monteras runt hela scenen. Detta kompletteras med en ramp så att även rörelsehindrade enkelt kan ta sig upp och ned från scenen.

Hela konstruktionen är mobil och förvaras i förråd på Mall of Scandinavia och när behovet av en scen uppstår så byggs den helt enkelt upp över fontänen.

Liknande case

(Se fler case)