Arbetsgivarverkets årsmöte

Nine Yards

Uppdrag

Arbetsgivarverket samlar årligen sina medlemmar till konferens och  årsmöte. I november 2012 hölls mötet på Stockholmsmässan för drygt 200 deltagare. Adapt fick i uppdrag av Nine Yards att leverera en helhetslösning till den stora möteslokalen samt att komplettera 5 st konferensrum med teknik för olika seminarier.

Lösning

För att skapa en intim och nära sittning byggde vi upp en arenalösning i den stora möteslokalen. Den stora fördelen med just arenasittningen är att talaren i mitten kan röra sig fritt och kommunicera nära och direkt med publiken, istället för att stå avskärmad högt upp på en scen.

Byggnationen av arenan görs med ett podiesystem. All teknik flygs i taket så att den är så dold som möjligt. Riggningen i taket gör också att ljudet får en god spridning i lokalen och att ljuset kan fokuseras enbart på talaren i mitten.

Vi levererade också kompletterande teknik samt ett mentometersystem till 5 st konferensrum som användes för seminarier och gruppdiskussioner.

Liknande case

(Se fler case)