Bergendahls i Barcelona

Hansen

Uppdrag

När Bergendahlsgruppen åkte ner till Barcelona för en vecka med konferens, nätverkande och galamiddag ställdes höga krav på teknisk koordinering, teknik och personal. Eftersom det ofta är osäkert och svårt att få stabila leveranser av lokala leverantörer togs beslutet att skicka ned utrustning och personal från Sverige.

Lösning

Eftersom vi arbetat med Bergendahlsgruppen flera gånger tidigare visste vi vilka krav som ställdes på både utrustning och personal. Efter ett inledande rek på spelplatserna i Barcelona och 3D-visualisering av lösningarna, togs beslutet att köra ned utrustning och personal i en egen transport från Sverige för att få maximal säkerhet och kontroll i alla led. Väl på plats arbetade vi under en veckas tid med att bygga upp tekniska lösningar för middag, konferens samt avslutande gala med uppträdande av Robert Wells samt The Vocalettes.

Liknande case

(Se fler case)