Gothia Towers konferens

Gothia Towers

Uppdrag

På uppdrag av Gothia Towers levererade vi ljud-, ljus- och bildteknik till deras årliga internkonferens med avslutande fest i F-hallen.

Lösning

För att skapa en föränderlig scen som skulle kunna fungera för både konferens och fest använde vi oss av en 24×4,5 m bakprojektionslösning. Den gjordes med 3 st Christie Boxer 4K30 projektorer kopplade till en Vista Spyder X20. Bakgrunderna gjordes med WatchOut WatchMax mediaserver. Med systemet kunde vi enkelt byta bakgrunder och fälla in bildrutor med kamera, presentationer och filmer.

Hela lokalen ljussattes med LED-armaturer som fungerade både som allmänbelysning och effektbelysning.

Liknande case

(Se fler case)