Konferens på Bali

Brinc

Uppdrag

Den svenska koncernen BillerudKorsnäs är verksam i hela världen och arrangerar regelbundet konferenser i olika länder. Vi har på uppdrag av Brinc levererat teknik och personal till flera av deras konferenser världen runt och hösten 2014 fick vi förtroendet att följa med till Bali i Indonesien. Vårt uppdrag var att planera och leverera hela den tekniska lösningen med teknik och svensk personal.

Lösning

Vårt arbete startade ca 2 månader innan genomförandet då vi gick igenom alla förutsättningar tillsammans med kunden; hur ser lokalen ut? Vilken känsla skall förmedlas till gästerna? Hur ser logistiken för de olika dagarna ut? Utifrån den informationen ritade vi upp ett förslag på scenlösning i 3D, för att visualisera känsla och utformning i lokalen, som godkändes av alla inblandade parter.

Lösningen som togs fram var en ren och enkel scen med en 8 m backprojectionduk som talarna stod framför. Känslorna som skulle förmedlas var stort, rent och funktionellt. De olika talarnas presentationer anpassades för den stora bildytan som gick från scengolv och 4,5 m upp. Samtidigt som duken fungerade som en effektfull bakgrund gav det också tydlighet för de ca 200 gästerna i publiken som alla fick en mycket detaljerad och tydlig bild av presentationerna som visades.

För att kunna säkerställa den tekniska lösningen flög vi ca 1,5 månad innan genomförande ned till Bali på ett inledande rek. Det gjordes för att säkerställa lokalens utformning, träffa lokal personal och säkerställa kvalitén på de lokala leverantörer som skulle hjälpa till med byggnationen. Viss utrustning hyrdes in lokalt på Bali och den mest kritiska tekniken skickades från vårt centrallager i Sverige.

Vårt svenska team bestod av 2 st tekniker som anlände 2 dagar innan starten för att vara med på byggnationen. Teknikerna genomförde sedan konferenskörningen under 2 dagar, för att slutligen avsluta med att säkerställa nedmonteringen av tekniken innan de flög hem till Sverige igen.

Liknande case

(Se fler case)