Onico visualisering

Telegraf Event & Marketing

Uppdrag

Inför Onicos sommarturné ville vår kund Telegraf  i förväg se hur lösningen faktiskt skulle se ut ”på plats”. För att kunna säkerställa att lösningen fungerade estetiskt utifrån Onicos profil, och rent praktiskt med tanke på byggnation och de ytor som fanns tillgängliga.

Lösning

Utifrån Onicos grafiska profil och de byggnationsmässiga förutsättningar som fanns visualiserade vi hela etableringen i 3D. Samtliga objekt modellerades upp för att matcha verkligheten. När scenen slutligen var satt med alla detaljer kunde vi sedan fritt dra ut ett valfritt antal vyer som i detalj visade själva etableringen från olika håll.

Marie Näsström, Telegraf

” Ritningarna hjälpte verkligen vår kund att i förväg förstå hur deras eventyta skulle se ut! ”

Liknande case

(Se fler case)