SAAB Mobil Studiolösning

SAAB Group

Uppdrag

SAAB genomför varje år produktdemos från sina olika anläggningar runtom i Sverige. På grund av det rådande läget med Covid-19 behövde visningarna istället genomföras digitalt. Adapt fick i uppdrag att under tre dagar sända ut totalt 6 produktvisningar till kunder över hela världen.

Lösning

I SAABs egna showroom ”The Edge” byggde vi upp vår mobila studiolösning. Studion kopplades sedan via länk ihop med kameramän som befann sig på anläggningarna i Göteborg, Husqvarna, Gamleby och Karlskrona, där de olika produktvisningarna skedde live.

Liknande case

(Se fler case)