Stora Analysdagen

ME Gruppen

Uppdrag

Aktiespararna arrangerar årligen eventet ”Stora Analysdagen”, en heldag som innehåller mässa och föreläsningar med kända ekonomer. 2012 arrangerades dagen på Waterfront i Stockholm och Adapt fick av ME-Gruppen i uppdrag att leverera en helhetslösning med scen, teknik och mässmaterial.

Lösning

Waterfront är uppdelat i två lokaler; en föreläsningsdel där besökarna sitter i läktare och en mässdel där besökarna kunde mingla runt bland utställarna i pauserna.

Eftersom mässan hölls i en vanlig eventlokal behövde vi bygga upp en fungerande monterstruktur. Vårt arbete bestod av att först göra en ritning på området och sedan bygga upp själva montrarna med mässväggar. Vi drog också fram elektricitet samt belysning.

I föreläsningssalen byggde vi upp en scenlösning med ljud-, ljus- och bildteknik. Ett önskemål var att scenen skulle kunna delas in i två delar så att man kunde alternera mellan stående föreläsning samt gruppdiskussioner i soffan. Detta löste vi med hjälp av en grunddekor där två olika ”scener” skapades.

Liknande case

(Se fler case)