Visualisering Malmö C

Jernhusen

Uppdrag

Inför den mörka vintersäsongen ville Malmö C ta fram ett förslag på hur stationshuset invändigt skulle kunna ljussättas på ett flexibelt och effektfullt sätt. Vi fick i uppdrag att leverera en idé och en visualisering som visade hur det skulle kunna se ut efter en framtida installation.

Lösning

För att på ett korrekt sätt kunna visa hela lösningen ritade vi upp de två aktuella hallarna i 3D. Underlaget till ritningarna bestod av cad-ritningar, fotografier samt höjdmått. Utifrån de 3D-modeller vi tog fram kunde vi sedan ljussätta den K-märkta stationen på ett diskret men effektfullt sätt. Visualiseringarna används internt och i kommunikationen med delaktiga myndigheter. Eftersom alla direkt får samma bild av hur slutresultatet kan se ut underlättar det beslutsprocessen betydligt.

Liknande case

(Se fler case)