Installation av konsertljud

Kungliga Svenska Balettskolan

Uppdrag

På Kungliga Svenska Balettskolan finns en konsertlokal som används för repetitioner och föreställningar. Den befintliga ljudanläggningen i lokalen levde inte upp till de krav som ställs på användarvänlighet, funktionalitet och ljudkvalité. Adapt anlitades för att installera en ny ljudanläggning.

Kravet på systemet var att det skulle sprida ljudet väl i lokalen, att dansarna på scenen skulle kunna höra musiken tydligt, och att vem som helst i personalen skulle kunna hantera utrustningen.

Lösning

Som huvudanläggning installerades ett JBL VRX line-array system bestående av 2 st toppar och 1 st bas per sida. Eftersom publiken sitter i en relativt brant läktare passar systemet väl in då det har en god spridning både horisontellt och vertikalt.

För att dansarna tydligt skall kunna höra musiken installerades 2 st monitorer på vardera sidan om scenen. Monitorerna sprider ljudet väl och eftersom 4 st används samtidigt blir ljudet på scenen jämnt fördelat.

Då ljudanläggningen enkelt skall kunna skötas både från scengolvet och mixplatsen styrs hela anläggningen med en driverack ljudprocessor. Till processorn är lätthanterade reglage kopplade där det enkelt går att välja vilken källa som skall höras och hur starkt den skall spela.

Daniel Hakamäki, Teatertekniker

” Inför installationen skickade vi ut en förfrågan till flera olika leverantörer. Adapt lämnade in det bästa förslaget utifrån vår budget och våra krav på funktion. Systemet har blivit ett stort lyft för lokalen. Vi är mycket nöjda med lösningen, den snabba servicen och supporten vi fått! ”

Liknande case

(Se fler case)