3D-visualisering

Med våra 3D-ritningar visar vi i förväg hur ditt event kommer att se ut. De hjälper oss i den kreativa processen när vi tar fram en lösning. De säkerställer att alla är överens om hur slutresultatet skall bli. Och de är ett underlag som används under själva byggnationen.

Vi gör 3D-ritningar för alla sorters event; mässmontrar, middagar, konferenser, exponeringar och roadshows. De är ofta en viktig del i en förfrågan eller ett offertarbete eftersom de hjälper en inköpare att förstå vad de faktiskt lägger resurserna på innan eventet har genomförts. Det är ett effektivt verktyg för att tydliggöra något som normalt är lite luddigt och svårt att beskriva i text.

Våra grafiker har en stor databas med inredning, teknik och lokaler, som vi modifierar efter behov. Vi bygger också egna 3D-modeller efter olika föremål och kan därför helt anpassa ritningarna efter det som skall göras. Självklart kan du använda oss enbart för att hjälpa dig med 3D-ritningar om du har ett eget projekt som du vill visualisera för en kund.

När en lokal och en lösning är uppritad i 3D är det enkelt att ändra olika detaljer, som exempelvis en logotyp eller en dukning. En 3D-ritning är därför ett mycket användbart verktyg om man ofta gör återkommande event i samma lokaler och snabbt vill kunna visa sina kunder olika lösningar.

Kontakta oss för mer information om 3D-ritningar.