Hur det går till

Från idé till verklighet

För att maximera effekten av din idé utgår vi från en enkel och tydlig arbetsprocess. Den fungerar på samma sätt oavsett om det gäller ett event, en exponering, en livespelning eller en installation. Det här är vår process i fem enkla steg. Från idé till verklighet.

1. Idé

Du kommer till oss med en idé och en tanke om önskad effekt. Utifrån det sätter vi ramarna för vi projektet tillsammans för att skapa en gemensam bild av vad som skall göras.

2. Förutsättningar

Vi går igenom dina och eventplatsens förutsättningar för att säkerställa att projektet kan genomföras på ett säkert och träffsäkert sätt som motsvarar dina förväntningar.

3. Planering

Under planeringsarbetet ritar vi upp den tänkta lösningen i 3D. Det är en viktig del i den kreativa processen samtidigt som det säkerställer att lösningen fungerar. 3D ritningarna presenteras för dig tillsammans med ett detaljerat kostnadsförslag, så att vi är helt överens om vad som skall göras.

4. Koordinering

Vi är överens om vad som skall göras. Nu besvarar vi frågorna när? Var? och hur? Vi tar fram riggritningar som detaljerat visar hur allt skall byggas upp och förfinar 3D ritningarna så att de kommer så nära verkligheten som möjligt.

5. Genomförande

Alla detaljer sitter på plats. Det är nu du upplever slutresultatet av ett detaljerat förarbete. Vårt mål är att det skall vara enkelt för dig att förverkliga din idé. Och framförallt roligt!