Scen, rigging & byggnation

Scener, trussar, motorer, stativ och annat material som krävs för olika sorters byggnationer.

Scener

Mobila trailerscener, ground-support scener samt vanliga scenpodier.

Truss

Truss och trusstillbehör.

Motorer och handspel

Elektriska motorer samt tillbehör.

Stativ

Vevstativ, skjutstativ och line-array stativ av alla de slag.

Scentillbehör

Scentillbehör som är bra att ha vid byggnationer. Till exempel mixplatstält, kabelskydd och kravallstaket.