Installation

Vi utför tillfälliga och permanenta installationer av all slags eventutrustning, exempelvis  ljud-, ljus- och bildteknik samt dekor och inredning. Eftersom vi dagligen arbetar med motsvarande teknik så vet vi vad som fungerar, både med tanke på användarvänlighet och kvalitet. Vi hjälper till med idé, projektledning, ritningar, val av utrustning samt slutligen det rena installationsarbetet.

Lösningarna som vi tar fram ritar vi upp och presenterar för dig med 3D-ritningar. På så sätt kan du redan innan installationen se hur slutresultatet kommer att bli. Vi får också ett diskussionsunderlag att utgå ifrån i vårt fortsatta arbete med din installation.

Oavsett om det gäller en nybyggnation eller ombyggnation är det viktigt för oss att komma in så tidigt som möjligt i processen. Detta för att kunna leverera en snygg installation som smälter in med övrig inredning och lokalens utformning.

Välkommen att kontakta oss inför ditt nästa projekt.