Logistik

För att kunna garantera leveranssäkerheten i våra produktioner kör vi majoriteten av våra transporter i egna fordon och med egna chaufförer. Vår fordonsflotta består av skåpbilar, tunga släp, lätta lastbilar, tunga lastbilar och trailers. Att vi äger hela transportkedjan själva gör att vi kan vara flexibla och snabbt ställa om när förändringar sker.

Våra chaufförer har stor vana av att köra känsligt material och vet hur utrustningen skall packas rätt för att inget skall bli skadat under transporten. De tar hand om lastning och lossning och säkerställer att utrustningen levereras på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vi turnerar med våra produktioner över hela Europa och har stor vana av att både köra och arbeta utanför Sveriges gränser. Förutom samtliga nordiska länder har vi också kört igenom och arbetat i större delen av Europa.