Mässbyggnation

Vi bygger upp hela mässor från grunden. Ge oss en lokal så löser vi resten. I vårt bassortiment finns mäss- och monterväggar, mässmatta, monterbelysning, eldistribution till montrar och allt material som krävs för ett kunna leverera en god utställarservice. Våra projektledare hjälper dig att rita upp och planera monterytorna och hantera logistiken kring etableringen.

För dina kunder erbjuder vi ett bokningssystem online där respektive utställare själv kan gå in och beställa det material som skall finnas i montern. När de sedan anländer till sin monteryta står utrustningen på plats.

Våra monterväggar finns i ett flertal utföranden. Vi lagerför BeMatrix ramsystem, laminerade spånskivor med 2,5 m höjd samt lättviktsskivor med 3 m höjd. Våra monterväggar går också att hyra för de tillfällen när du vill sköta byggnationen själv.

Inom mässbyggnation erbjuder vi följande för hyra eller försäljning:
– Monterväggar i trä, 2,5 m eller 3 m
– Montersystem från BeMatrix och Octanorm
– Mässmatta / montermatta
Montermaterial och utställarservice
– Projektledning och ritningar
– Logistik och transporter