Ritningar

När du utför en installation, tillfällig eller permanent, är det mycket viktigt att alla inblandade vet vad som skall göras. Vi tar fram skalenliga och exakta byggritningar för exempelvis rigging, möblering och olika konstruktioner. Med ritningarna säkerställer vi att allt får plats och att tekniken kan byggas på ett säkert sätt.

Ritningarna blir ett underlag för alla leverantörer som är inblandade i projektet. Med ritningarna kan vi också säkerställa att lokalen fungerar rent logistiskt med tanke på exempelvis utrymningsvägar och säkerhetszoner.

När vi koordinerar ett projekt ingår alltid grundritningar som standard. Du kan också anlita oss för att hjälpa dig ta fram ritningar för ditt eget projekt inför exempelvis en offertförfrågan eller komplex byggnation.