Scener

Vi bygger små och stora scener för användning inomhus och utomhus. Som standard använder vi oss av tre olika modeller av scenbyggnationer; podiesystem, trailerscener/mobilscener och ground-support scener. Alla modellerna kan byggas i ett stort antal olika kombinationer och storlekar. Vilken man väljer beror på scenyta, väderskydd och förutsättningar på spelplatsen. Våra scener går att hyra eller köpa.

Podiesystemen består av lösa podiedelar som finns i olika storlekar. Exempelvis 2×1 m, 1×1 m, 2×0,5 m, trianglar, cirklar, osv. Under podierna fäster man sedan ben som finns i höjder från 10 cm till 120 cm. Podierna kan användas både inomhus och utomhus och klarar ett tryck på ca 750 kg/kvm. Det är alltså inga problem att exempelvis ställa en bil på dem.

Trailerscener/mobilscener är färdiga scener som vecklas ut från en trailer och blir en permanent scen. De finns i flera olika storlekar, från små scener som är 6×4 m till stora scener som är 18×10 m. Byggtiden på dessa scener är normalt mycket kort, från ca 1 – 3 timmar beroende på storlek. Eftersom de byggs så snabbt och är lätta att transportera blir de mycket kostnadseffektiva.

Ground-support scener är det som av många kallas ”riktiga” scener. De är stora, stabila och klarar normalt tunga vikter både på golv och i tak. Används ofta på stora utomhusevenemang och festivaler där man har gott om tid för byggnation. Normalt tar det ca 1 dag att bygga och riva en ground-support scen. Storlekar finns från ca 8×6 m och uppåt.

Mer information om våra scener hittar du i vår produktkatalog.