Konstruktioner

Ibland krävs en specialkonstruktion för att ett projekt skall kunna genomföras. Det kan exempelvis gälla en flygande trusskonstruktion för en filminspelning, en 2-vånings monter med spiraltrappa eller en läktarbyggnation för ett klubbevent. Gemensamt för alla lösningarna är att de kräver planering, beräkning och rätt materialval för att uppfylla kraven på både säkerhet och funktion.

Vi har under våra 15 år i branschen byggt både möjliga och omöjliga projekt. Vi brukar därför kunna lösa de flesta utmaningar vi ställs inför. Om du har en tanke om en konstruktion som behöver byggas men inte riktigt vet hur du skall lösa den är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi tycker om att bli utmanade!

Exempel på konstruktioner vi gjort:

– Trusskonstruktion för filminspelning som flögs i en lyftkran. Användes för regnutrustning.
– Byggnation av en 2-vånings turnerande mässmonter
– Otaliga läktarbyggnationer för konferenser och klubbevent
– Trappor
– Turnerande monterlösningar med specialltillverkade ramar