Teknisk koordinering

En viktig del i vårt arbete är det vi kallar teknisk koordinering. Det innebär att vi ansvarar för de praktiska delarna i produktionen och ser till att allt fungerar. När du arbetar med oss i ett uppdrag, ser vi till att alla inblandade kommunicerar med varandra och har samma bild av vad som skall göras – så att vi tillsammans levererar ett felfritt slutresultat.

Saknar vi information så frågar vi efter den eller så söker vi själva upp det vi behöver veta. Bollen ligger hela tiden hos oss. När vi ansvarar för den tekniska koordineringen är det vårt jobb att säkerställa alla delar.

När du anlitar oss som helhetsleverantör i ett projekt ingår alltid den tekniska koordineringen. Vi tar direkt ett helhetsansvar så att du kan fokusera på innehåll och gäster.

Du kan också anlita oss enbart för att säkerställa kvalitén på ett genomförande. Om du till exempel har många underleverantörer som tillsammans skall bygga ett projekt, eller om det gäller ett utlandsuppdrag där befintlig teknik måste användas, men du är osäker på kvalitén. Vi kan fungera som rådgörande part vid rekognosering efter rätt lokal. Vi kan vara bollplank vid idéarbetet, eller teknisk koordinator för ett helt projekt.

Våra tekniska koordinatorer och projektledare är vana vid att arbeta i projekt utanför Sveriges gränser och är medvetna om vilka problem man ofta stöter på. De är därför en stor resurs att ta med i ett utlandsprojekt.

Välkommen med din förfrågan!